17. 04. 2009
Engels

Hakikî Sosyalizm

Birinci ciltte tespit ettiğimiz üzere (Alman İdeolojisi, “Aziz Max”, “politik liberalizm” alt başlığı), Fransa ve İngiltere’deki proleter hareketle Alman sosyalizmi arasındaki ilişki, bugüne dek var olageldiği biçimiyle, Alman liberalizmi ile Fransız ve İngiliz...

Devamı →
16. 02. 2009
Althusser

Modernist Tarih Bilimi Olarak Yapısalcı Marksizm

Doğrusal süreklilik, evrime ve tarihsel süreçlerin ya da hedeflerin gerçekleşmesine dönük teleolojik görüşler, özerk insan failliği, birleşmiş sosyal öznellik, ayrı toplumsal yapılara ait farklılaşmamış anlayışlar, nedenselliğin doğrudan ya da indirgemeci biçimleri ve tarihsel...

Devamı →
05. 02. 2009
Sovyet

Sosyalizm İçin Devrim Ocakları

1 SSCB ve Berlin Duvarı sonrası solun genel yönelimi tarihsel birikimin analizine endeksli olarak biçimlendi. Burada aslî vurgu sosyalizmin kökenine ilişkin tespitlerdi. Dünyada ve Türkiye’de sosyalist sol, sosyalizmin temel dayanak noktalarını ya yeniden...

Devamı →
11. 01. 2009
Abdestli-Kapitalizme-Hay-C4-B1r

Yaşasın Allah Rızası İçin Sınıf Bilinci

Tekbir Giyim’in ikide bir de “dindarlar adına söz almaya çabalayan” patronu Mustafa Karaduman’ın da sakalı var, Das Kapital‘in yazarı Marx’ın da. Karaduman tüccar, Marx filozof. Karaduman pek az bilgi ve donanıma sahip; Marx...

Devamı →
10. 01. 2009
Halk-C4-B1n-Devrimci-Yolu

Hulk’ın Devrimci Yolu Eleştirisi

Hulk                   Kural böyle, aldatan aldanır                   İnsan en çok kendini kandırır. [Yıldız Tilbe] 1962’de Stan Lee...

Devamı →
08. 01. 2009
camilo

Camilo Torres Restrepo

“Eğer İsa bugün yaşıyor olsaydı, mutlaka gerilla olurdu.” Camilo Torres, 3 Şubat 1929’da Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da zengin bir orta sınıf ailenin içine doğar. Babası ünlü bir doktordur. Aile politik açıdan liberaldir. 30’lu yıllarda...

Devamı →
08. 11. 2008
Cemile-Buhayrad

Cemile Buhayrad

Cezayir Kurtuluş Mücadelesinin Sembolü Cemile Buhayrad, birçokları tarafından yirminci yüzyılın en güçlü kadın özgürlük savaşçısı kabul edilir, ancak anlaşılamayan kimi nedenlerden ötürü bu beynelmilel kahraman hakkında çok az şey bilinmektedir. Esasında onun üzerine...

Devamı →
06. 11. 2008
C4-B0brahim-Kaypakkaya

Cevap Niyetine

[Bu yazıda, Mahir Çayan’ın Diyalektik Devrimciliğive 15–16 Haziran’a Doğru İşçi Sınıfı ve Marksizmbaşlıklı yazılara yönelik aşağıdaki soru ve eleştiriler cevaplanmaya çalışılmıştır.] 1- İbrahim zaten maoist, bunu kendisi defalarca söylemektedir. 2- Maoizm zaten marksizmin-leninizmin...

Devamı →
05. 11. 2008
bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmânirrahim

(Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.) Rahmân: Ancak, doğanın ve insan toplumunun en temelli diyalektik gidiş kanunlarının yaratabileceği yücelikte bir iyilik – yaratıcılık – sevgi – merhamet (acıma) olumluluğudur. Bu topyekûn madde ve mânânın...

Devamı →
04. 11. 2008
Fidel-Guerilla

Gerilla Savaşı

  Gerilla eylemi meselesi, Parti’mizi ve işçi kitlelerini büyük ölçüde ilgilendiren bir meseledir. Aradan geçen zaman dâhilinde biz bu mesele ile birçok kez ilgilendik ve geçmişte vaat ettiğimiz üzere, şimdi burada konuyla ilgili...

Devamı →
Pages:«1234»