24. 03. 2010
Sosyalizm-ve-C4-B0slamiyet

İslam ve Sosyalizm

20. yüzyılın ikinci yarısında en çok tartışılan siyasal konular, İslam ve sosyalizmdir. Bu tartışmalar özellikle İslam coğrafyasında, Baas partileri aracılığıyla yoğunluk kazandığı gibi, entelektüel bir merak olarak ve mülkiyet konusundaki benzerliklere yapılan vurgular...

Devamı →
18. 02. 2010
ihsan

Dinler ve Devrimler Istıraplar İçinde Doğar

AK Parti ikinci kez seçilmeseydi, adına ‘Müslüman sol’ mu dersiniz, size bir ara yakıştırılan ‘yeşil komünist’lik mi fark etmez, Kur’an’ın böyle ezilenlerin dilinden tefsir edilebileceği, hatta edilmesi gerektiği bugün konuşulabilir miydi? Benim 20’ye...

Devamı →
22. 11. 2009
M-C3-BCsl-C3-BCman-Tutsaklar

Müslüman Sol Üzerine

Son dönemlerde gündeme giren bu ifadenin, kafaları oldukça karıştırdığı şüphesiz. Nitekim kullanılacağı alan dikkate alındığında şüpheler pek de abartılı değil. Yıllarca; Adalet, eşitlik, kardeşlik, hak, refah, kalkınma, demokrasi, nizam, sosyal adalet vb. terim...

Devamı →
23. 10. 2009
Hilal-2BOrak-2B-C3-87eki-C3-A7

İslam ve Sol

“Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Hem sizin hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı, sizin hoşlandığınız bir şey de sizin için şerli olabilir. Allah sizin bilmediklerinizi de bilir.” [Kur’an-ı Kerim, 2:216] “Müslümanlar...

Devamı →
10. 09. 2009
Hukuk

Meşruiyet Arayışı

Etimolojik açıdan İngilizce legitimacy, Latince kökeni itibarıyla, “hukuka uygunluk” anlamına gelir. Aynı şekilde “meşruiyet” de şeriata (yani hukuka) uygunluğu ifade eder. Demek ki bir biçimde meşru olduğunu önkabul eden her özne, belli bir...

Devamı →
09. 09. 2009
UDF-South_Africa

İşçiciliğin Hataları

İşçicilik, dünyanın farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda var olmuş bir ideolojidir. On dokuzuncu yüzyıl sonunda ve yirminci yüzyıl başlarında işçicilik, yeni uluslararası işçi hareketinin uğraşmak ve eleştirmek zorunda kaldığı yanlış yaklaşımlardan birisidir. İşçicilikle...

Devamı →
02. 09. 2009
Namaz

İslam Sınıflı Toplumu Reddeder

Bir söyleşi programı ve iki konuk. Kulak verelim konuşmalarına… Önce sosyalist olan konuşmacı gariplerden bahsediyor, onların sıkıntılarını ve sorunlarını dile getiriyor, çözümün sınıfsız bir toplum kurmak olduğunu söylüyor. Daha sonra kendisinin de bu...

Devamı →
01. 08. 2009
1964-Amerikal-C4-B1-emperyalistler-Afrika-dan-defolun-Mazlum-halklar-birle-C5-9Fin-Mazlum-halklar-ABD-emperyalizmine-kar-C5-9F-C4-B1-kararl-C4-B1-bi-C3-A7imde-sava-C5-9Fmak-i-C3-A7in-birle-C5-9Fin

Marx-Engels-Lenin ve Millet Meselesi

Links Sayı 13’te Norm Dixon şunları yazıyor: “Mazlum milletlerin millî kurtuluş mücadelesi, günümüz dünyasının en yakıcı meselelerinden biri olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla dünya hakkında belirli bir fikir sahibi olmak, liderlik oluşturmak ve birçok...

Devamı →
13. 05. 2009
Lenin

Birlik

“İşçiler bölünmelerden bıkmış durumdalar. İşçiler birlik istiyorlar. İşçiler, kimi zaman huzur bozucu tartışmalar biçimini bile alabilen bölünmelerden nefret ediyorlar (…).” Bu türden, benzer ifadeler bazen işçilerin ağzından da çıkabiliyor. İşçiler gerçekten de birliğe...

Devamı →
13. 05. 2009
Kad-C4-B1n-S-C3-B6m-C3-BCr-C3-BCs-C3-BC

İki Kriz

Yaşam kaynaklarına ulaşmak için sürüler hâlinde koşuşurken insansal varoluş diyalektiğinin ilk sarmalı tarihin içinden geçip, sürü yaşamının türevi sermaye ideolojisinde gözünü aralayan iki ayaklı memeli, savaş endüstrisini, yüzyılın ilk yarısı bitmeden, akıllara zarar...

Devamı →
Pages:«1234»