03. 04. 2013
Amerikan-Yerlisi

Yerlilik

1979-1982 momentinde, dönemecinde sol, sosyalist ve devrimci örgütlerin cem-i cümlesinin bölünmesi, örgütlerin esasta devrim gibi bir niyetlerinin olmadığını gösterir. Devrimin zorunluluğundan kaçılmış, emre itaatsizlik edilmiş, herkes bir biçimde varoluşunu kutsallaştırmıştır. 12 Eylül’ün mirası...

Devamı →
13. 11. 2008
ergenekon-san-C4-B1klar-C4-B1

Ergenekon Üzerine Notlar: Sol Yalan Söylüyor!

Solun Ergenekon kavgasına yönelik sınıfsal tahlili, kadim bir sol içi ayrışmanın ideolojik aynasıdır. Buna göre; bir cenah kavgayı burjuvazinin iki kanadı arasında görmekte, diğer cenah cumhuriyetin kurucu unsurları asker/sivil bürokrat veliahdı küçük burjuvaların...

Devamı →