28. 02. 2014
Abdulhamit-C3-87elik

28 Şubat Darbesi ve Umut Operasyonu

Abdülhamit Çelik’i polis üniforması içinde Uğur Mumcu’nun evinin önünde tatbikat yaptırılan fotoğraflarından hatırlıyoruz.  O dönemde Çelik, 28 Şubat sonrası devletin ‘Umut Operasyonu’ ile tasfiye ettiği, Türkiye’de İran İslam Devrimi çizgisinin en önemli temsilcisi olarak kabul edilen, yayınlandığı...

Devamı →
26. 02. 2014
Alt-25C4-25B1n-25C5-259Eafak

Avrupa’da Neo-faşist Hareketin Yükselişi

Avrupa’da 2008 sonrası süreç siyasal polarizasyonu artırdı. Özellikle neo-liberal karşı devrim politikalarının 1980’lerin ikinci yarısından sonra, kıtada son derece köktenci bir şekilde hayata geçirilmesi ve 1989’da Doğu Avrupa’daki rejimlerin yıkılışı, 1991’de Sovyetler Birliği’nin...

Devamı →
26. 02. 2014
Karag-C3-B6z-G-C3-B6lge-Oyunu

Zillullah

Başbakanın, Osmanlı padişahlarına atıfla, “zillullah” olarak görüldüğü bir dönemdeyiz. Böylesi bir dönemde başbakan ne yapsa helâldir. Haramı helâl kılan, kapitalizmdir. Gölgesi düşen sermayedir, Allah olduğunu zannetmekse şirktir, küfürdür. Galiba mesele, için dışı yağmalamasına...

Devamı →
24. 02. 2014
Ukrayna

Emperyalistler Arası Rekabet ve Ukrayna’da İç Çatışma

Kargaşa gökyüzünden yere düşen bir şey midir? Kesinlikle hayır. Ukrayna’da bugün yaşanan ve yüzden fazla insanın ölümüne neden olan kargaşa, diğer her türden politik olgu gibi, açıktan yaşanan bir mücadeleye dönüşmüş olan ekonomik,...

Devamı →
24. 02. 2014
Lenin

Toprağın Belediyeleştirilmesi ve Belediye Sosyalizmi

Bu iki terimi kendileriyle denk hâle getirenler, Stockholm’da tarım programının kabulünü güvence altına almış bulunan menşeviklerdir. Burada sadece iki öne çıkan menşeviği anmak yeterli olacaktır: Kostrov ve Larin. “Bazı yoldaşlar” diyor Kostrov Stockholm’da,...

Devamı →
24. 02. 2014
Leopoldo-L-C3-B3pez-Mendoza

Leopoldo López Mendoza

Kısa süre önce istifa etmiş bulunan CIA’in eski başkanı Amerikalı General David Petraeus ile Chavez’in yaptığı işlere bir son vermek isteyen faşist sürülerin başındaki isim olan Leopoldo López Mendoza arasında kimi ortak noktalar...

Devamı →
23. 02. 2014
AVM-Mescidi

Fırat Mollaer Mülâkatı

“Nur saçan AVM’ler” Bir röportajınızda muhafazakârlığı tanımlarken, “muhafazakârlığı Türkiye’de elitlerin ve merkezin ideolojisine karşı halkın ve çevrenin ideolojisi olarak düşünmek yanıltıcıdır” diyorsunuz. Bu manada baktığımızda, Türkiye muhafazakârlığının bugün geldiği noktayı nasıl açıklayabiliriz? Değişen...

Devamı →
22. 02. 2014
Bruce-Lee

Cahiliye

Politikada “yanlış” ve “doğru” gibi kategorilere yer yoktur. Orada, yerindelik gibi bir mesele belirleyicidir. Ama “yanlış” ve “doğru” ille de kullanılacaksa, yanlış-doğrudan ve doğru-yanlıştan söz edilebilir. Lenin’in kimi yazılarının Türkçe çevirisinde İngilizcedeki philistine sözcüğü çoğunlukla “küçük burjuva” diye çevrilir....

Devamı →
18. 02. 2014
Devrim

(Devrimci) Kültür Endüstrisi’nin Eşek Tacirleri

Bir tüccar eşeklerini sayar ve on tane olduğunu görür. Sonra eşeklerinden birisinin üzerine biner ve tekrar sayar. Ama bu sefer sadece dokuz eşeği vardır. Şaşırır. İner ve bir daha sayar. Tekrar, on saymıştır....

Devamı →
17. 02. 2014
Mahir-25C3-2587ayan

THKP’yi Komünist Kılmak

Yüz bin asker olsa yezid kırılmaz Eli Zülfikar’lı Ali olmayınca [Pir Sultan Abdal] Parti-Cephe, hem madde hem diyalektik olabilmektir. Dönemsel kuruluşu 12 Mart ve 12 Eylül koşullarında tasfiye edilmiş bir sıçramadır. İç tasfiyesi...

Devamı →
Pages:123»