09. 12. 2013
ABD-El-C3-A7ili-C4-9Fi-Bask-C4-B1n-C4-B1

Morg-e Seher

Meşhur müzisyen Murteza Neydavud’un bestelediği pişderamed (peşrev) üzerine oturtulan mahur makamındaki bir tasniftir (şarkı). İki parçadan oluşan şiir Şairlerin Sultanı (Melîkü’l-Şuâra) olarak bilinen Muhammed Taki Bahar’ın kaleminden çıkmıştır. Bu şarkı uzun ve sıkıntılı...

Devamı →
07. 12. 2013
Mandela

Mandela’nın İktisadî Mirası

Nelson Mandela’nın ölümü bize Güney Afrika’nın siyah kitlelerinin, ilk olarak Britanya emperyalizmi tarafından teşvik edilen, sonrasında Güney Afrika’nın gerici ve ırkçı beyaz hâkim sınıfı tarafından küçük bir azınlığın ayrıcalıklarını korumak amacıyla benimsenen acımasız,...

Devamı →
03. 12. 2013
Diren-Taksim

Taş ve Ekmek

“Gezi’de Türk bayrağı devrimciydi” sözü Lenin’e küfürdür. Nasıl ki, “Türk bayraklarıyla geldiler, ben o zaman ayrıldım” sözü Marks’a küfürse. Türk bayrağını devrimcileştirmek mümkünse eğer, bu sözler -yani sadece ikincisi değil, birincisi de- bunun...

Devamı →
02. 12. 2013
Suriye-de-kimyasal-silahlar

ABD’nin Suriye Savaşı

ABD’nin Suriye Savaşı’ndan Çıkarılabilecek Yöntem Üzerine 10 Ders 8 yıldır aralıksız bir şekilde yöntembilim araştırmaları ve politika çözümlemesi üzerine bir ders veriyorum. Ama ABD’li ve diğer batılı yetkililerin Suriye’ye saldırma konusunda geliştirdikleri önermeler...

Devamı →
02. 12. 2013
Nato-dan-C3-87-C4-B1k-C4-B1ls-C4-B1n

Fısıltılar

“Bütün yapraklarım açarsa kork.” Oktay Rifat Türkiye’de Kemalizm, Mustafa Kemal’in ötesinde bir gerçekliktir. O bu ülkenin belkemiği, o kemikteki iliktir. Enisonu Kemalizm, emperyalizmin ve kapitalizmin esnaf-zanaatkâr dolayımıyla toprağa sinmesidir. Dolayısıyla “bugün kemalizm eski...

Devamı →
Pages:«123