14. 10. 2013
Cumhuriyet-Kemalizm

Cumhuriyet ve Sol: Kimin Kazanımı?

Türkiye’nin yakın tarihini “tepeden modernleşmeci” ceberut devletle toplum arasındaki bir çatışmaya, daha doğrusu asker-sivil bürokrasinin temel aktörü olduğu (sınıfsızlaştırılmış) bir modernleşme anlatısına indirgeyen tarih tezleri, 1980’lerden itibaren solda fazlasıyla taraftar buldu. Aslında bu...

Devamı →
13. 10. 2013
Yazacak-Yer-Yok

Gezi Ruhu Kimin Arkasında?

Uzun süredir gündemimizi meşgul eden bir mesele var: 30 Mart 2013 yerel seçimleri. Yerel seçimler başlığından daha da özele inersek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı” diyebiliriz. Herkes aynı sorunun cevabını merak ediyor: siyasî partilerin...

Devamı →
10. 10. 2013
gezi-parki-direnisi-50

En Önde Şiir

-rüzgâra pranga vuramazsınız- yeni türküler söyleniyor alanlarda aşk ile zamanıdır sözcükleri yontmanın çakmanın çakmak taşını çoban ateşini yakmanın siper edip eli göze geleceğe bakmanın yıldız yıldıza şavkıyor karanlıkta uçurumlara atılıyor kuşlar kavga kuruyor...

Devamı →
08. 10. 2013
Sar-C4-B1-Minib-C3-BCs

Küresel Kriz, Emperyalizm ve Türkiye

Küresel Krizin Yıkıcı Enerjisi Artıyor Kapitalizmin yapısal krizi bir dizi iç evreden geçerek, derinleşiyor. Birbirini koşullayan, tetikleyen ve besleyen her evre, krizin yıkıcı enerjisini yoğunlaştırıyor. Yapısal kriz, özellikle son 6 yılda farklı sikluslar...

Devamı →
04. 10. 2013
Kad-C4-B1n-C4-B1n-G-C3-BCc-C3-BC

Öznenin İradesi, İradenin Öznelliği

İrade murad’dır. Dilek, istektir. Narodnoya Volya, halkın iradesi demektir. Halkın iradesi, mücadele içinde, halkın değil, saf, kendinden menkul, her şeyden münezzeh bir iradenin tecessümü hâline gelebilir zamanla. Doğalında, iradenin cisimleşmesi, iradenin, muradın arkasındaki...

Devamı →
03. 10. 2013
Mahmud-Talegani

Zamanın Ebu Zerr’i: Mahmud Talegani

“Âyet-i kerîmelere dayanarak kesin olarak diyebiliriz ki, en zararlı ve iğrenç davranış, servetin, özellikle de altın ve gümüşün biriktirilmesidir. Bütün İslam âlimleri de bu görüştedirler. Servet biriktirmek, İslamî ilkelerden sapmaya başlandıktan sonra Müslümanlar...

Devamı →
Pages:«12