31. 01. 2012
Mustafa-Suphi

İştirakiyyun Fırkası: İlk Huruc

II. Enternasyonal’in 1907 tarihli Stuttgart Kongresi’nde ana gündem sömürgeler meselesidir. Tartışmanın bir tarafında duran isim, Hollanda sosyalistlerinin, Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin lideri Henri van Kol’dur. “Barbarlıktan sosyalizme sıçramak imkânsızdır.” diyen ve “sosyalist sömürgeler”den...

Devamı →
27. 01. 2012
muslimcommunism

Müslümanlar ve Komünistler

“Doğu, devrimin meşalesini tüm Batı Avrupa’ya taşıyacak devrimci bir kazandır.” (Sultan Galiyev, 1920)(1) Komünizm ile İslam arasındaki ilişkinin kısa bir değerlendirmesini yapmak güçtür. Bunun nedeni, kısmen ilgili sahanın genişliği kısmen de konuya dair...

Devamı →
26. 01. 2012
Victor-Jara

Victor Jara’nın Müziği

Diktatörün doksan bir yaşında ölmesiyle ilgili olarak şu söz akla geliyor hemen: “Sadece iyiler gençken ölürler.” Diktatörün ölümünden birkaç gün sonra bazıları hemen onu bağışlama yarışına girdiler. Bunlar için Pinochet, “komünizm”e karşı kıymetsiz...

Devamı →
25. 01. 2012
C3-87erkes-Ethem

Kökler

İki motorda iki sınıf çarpışıyor. Biz silâhsız onlar kamalı Nâzım Hikmet -28 Kânunusani “Türk paşalarını siz bilmiyor değilsiniz, onların sözüne inanmaya gelmez, onlar eski kurtlardır.” Şerif Manatov -28-29 Kanunusani 1921 1920-1921 sürecinde Türkiye...

Devamı →
25. 01. 2012
suphiler

Suphi’lerin Katli

“Maruz kaldıkları zulme rağmen Türk komünistlerine şunu söylüyoruz: ‘Devrim için hayli önemli olan Türkiye’nin bağımsızlığını müdafaa göreviniz henüz bitmedi. Zulmü protesto edin ancak şunu da unutmayın ki burjuva devrimcileri ile işbirliği içinde kattedeceğiniz...

Devamı →
24. 01. 2012
Atam-C4-B0zindeyiz

Komünist Hareket ve Kemalizm

“Milletim nev’i beşerdir, vatanım ruy-u zemin.”[1] Tevfik Fikret I Tarih araştırmaları, devrimci tarihsel dinamikleri kendi ölçü ve ölçeğinde önemseyen komünist hareketin yokluğunda, geçmişin rasyonalizasyonuna ve geçmişe ait unsurların sınıf dışı, nötr analizlerine yol...

Devamı →
23. 01. 2012
Lenin

Lenin ve Muhammed Vali Han

Yoldaş Lenin Afganistan büyükelçisi Muhammed Vali Han(1) ile özel ofisinde buluştu ve şu cümleleri sarf etti: “Emperyalist zulmün elinde çile çeken ve ona karşı mücadele eden dost Afgan halkının hükümet temsilcisini işçi ve...

Devamı →
22. 01. 2012
msuphi

Mustafa Suphi ve Komintern

Mustafa Suphi’nin Komintern’in I. Kongresi’nde yaptığı Konuşma Moskova’da dünyanın geleceğini değiştirecek olan görkemli III. Enternasyonal’de proletaryanın, ezilen Türk köylülüğünün ve işçi sınıfının adına, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin adına, zalim ve yırtıcı emperyalizmden çok çekmiş,...

Devamı →
21. 01. 2012
Mustafa-Suphi

Sovyetler-Türkiye İlişkileri ve TKP

Kemalist Türkiye ile Sovyet Rusya Arasındaki Dostluk Türkiye’nin millî siyaseti dâhilinde Rusya ile kurduğu ilişki uzun süre âcil bir konu başlığı olarak görülse de komünizm hiçbir vakit önemli bir sorun teşkil etmemiştir. 1920’lerin...

Devamı →
21. 01. 2012
Stinas

Yunan Komünistleri ve Kemalizm

Küçük Asya’da Savaş, Kemalist Hareket ve YKP’nin Konumu Venizelos’çuluğun “şanlı” döneminin son büyük eylemi orduyu savaşa, Küçük Asya’ya nakletmekti. Yunan birlikleri Mayıs 1919’da İzmir’e çıktılar. Böylelikle ülkenin ve halkın büyük bedeller ödenmesine neden...

Devamı →
Pages:123»