18. 02. 2011
M-C4-B1s-C4-B1r-2B2009

Mağrib-Maşrık: Hak ve Şirk

“Amerikancı İslam, eşraf İslam’ı, pis saray mollalarının; medreselerin ve üniversitelerin şuursuz sözde mukaddesatçılarının, zilleti kabul edenlerin, sermayenin ve sermayedarlığın mazlumlar ve yalınayaklılar üzerindeki sultasını savunan kişilerin İslam’ıdır.” (Ruhullah Humeyni) Devrim Ânı Mısır ve...

Devamı →
17. 02. 2011
n55-5B1-5D

Mısırlı İşçilerin İsyanı

“Mısır’daki devrim, halkın iradesinin, kararlılığının ve sadakatinin bir ifadesidir. (…) Müslümanlar ve Hıristiyanlar bu devrimde birlikte çalıştılar, bu kesimlere İslamî gruplar, seküler partiler, milliyetçi partiler ve aydınlar eşlik ettiler. (…) Gerçekte gençler, yaşlılar,...

Devamı →
13. 02. 2011
C5-9Eeyh-C4-B0mam

Devrimin Şarkısını Söylemek

Wikileaks, Facebook, Twitter… Bunlar mı Arap dünyasında esmekte olan devrim rüzgârını besleyenler? Bu, bir dizi yorumcu tarafından, bıktırıncaya kadar, sorulup durulan, ABD ve “medenî dünya”nın diğer yerlerinde papağan gibi tekrarlanan bir soru. Başka...

Devamı →
12. 02. 2011
Dayan-C4-B1-C5-9Fma

Tekâfül-ü İçtimaiye ve İslâmî Sosyalizm

I Günümüzde Mısır, Suriye ve Irak’taki devrimci akımlar arasında ortak bir tema olarak kabul görmekte olan tekâfül-ü içtimaiye kavramının hakikî köklerini Hz. Muhammed (s.a.v.) ve haleflerinde bulmak mümkündür. Bu kavram, farklı üsluplarla, Müslümanlar...

Devamı →
08. 02. 2011
Benna-Kutub

Seyyid Kutub ve Müslüman Kardeşler

“Hak ve batıl dünyada asla bir arada var olamaz. İslam, Allah’ın egemenliğinin dünyada tesis edilmesi gerekliliğini vazedip, beşeriyetin diğer varlıklara dönük ibadetinden onu azad ettiğinde, Allah’ın dünyadaki hükümranlığını gasp edenlerce itiraza maruz kalacaktır....

Devamı →
01. 02. 2011
Fourier

Fourierizm

François Marie Charles Fourier 1772 doğar ve 1837’de ölür. Ailesi pek de gösterişli olmayan zenginliğini Fransız Devrimi’nde kaybeder ve bunun sonucunda François’nın hayatı, servetin kötü dağıtımının yol açtığı adaletsizlik fikrince biçimlenmeye başlar. Toplumu...

Devamı →