26. 11. 2010
Emel-Mathlouthi

Emel Mathlouthi

“Bulimik hastaları misali, Joan Baez, Bob Dylan, Şeyh İmam ve Marcel Khalife gibi onlarca müzisyeni bir arada dinleyerek büyüdüm.” Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi (Emel Meslusi), müzikal oburluğunu bu şekilde izah ediyor. “Demek ki...

Devamı →
26. 11. 2010
Pakistan

Fikir Kulüplerini Dinamitlemek

Materyalist olmak, meseleleri tarihsel planda belli bir sürecin ve bağlamın içine oturtmayı gerektirir. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti’nin gökten zembille inmediği, onun tarihsel açıdan geçiciliği ve aşılabilirliği, ancak bu sayede görülebilir. Aksi takdirde milat 29...

Devamı →
25. 11. 2010
Louis-Althusser

Yapısalcı Marksizm

Değişim Momentleri Althusser’in Marx İçinve Kapital’i Okumak adlı kitaplarının Paris’in hummalı politik kültürüne duhul ettiği ve yapısalcı marksizmi Saussure’cü semiyolojiye, batı marksizmine ve altmışlı yıllar boyunca tohumlanan post-marksizme ait bir dizi eğilime alternatif...

Devamı →
24. 11. 2010
İslamcılar Özeleştiri Yapmalı

İslamcılar Özeleştiri Yapmalı

İnsan, farklı fizyolojik olaylar karşısında aynı tavrı gösterebiliyor. Bu, aynı paydada birleşen cemaatler için de geçerli. Farklı fiziksel, çevresel etkilere aynı refleksi gösteriyorlar. İnsan korkudan, endişeden ve hattâ aldığı fiziksel bir darbeden ötürü...

Devamı →
23. 11. 2010
19aralik2000_16

Adliye’nin Orta Yeri Tiyatro

“Aman ağ buğday benizli de zülfü dolaşırAdını söylesin de üç yıldızlı mübaşir…” Yukarıdaki dizeler bir barak türküsünden alınmadır. Bir halk türküsünde “Ağır ceza mahkemesinde yargılanasın inşallah!” denilemediğinden mahkeme üç yıldızlı mübaşirle temsil edilmiş....

Devamı →
01. 11. 2010
Gizliden Açığa İlk Komünistler

Gizliden Açığa İlk Komünistler

Hafi (Gizli) TKP, 1920 yılı Kasım-Aralık aylarında bir dizi sorunla karşılaşmıştı. Partinin önemli üyelerinden Şerif Manatov sınır dışı edilmiş, Eskişehir’deki Ethem’in Seyyare Yeni Dünya gazetesi Ankara’ya taşınmış, Ankara’da hükümetin Çerkes Ethem ve milis...

Devamı →