27. 07. 2010
C4-B0slami-Hareket

Dünden Bugüne İslamî Hareket

Giriş İslam içerisinden sosyalist bir söylem yükseliyor. Söylemin içeriği ve dili sosyalist cenahtan farklı olmakla beraber, gerekçelerinin hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Özellikle AKP’nin hükümet olmasından sonra, sömürü, zulüm ve eşitsizliğin katlanarak devam...

Devamı →
24. 07. 2010
Dar-İslamcılık

Dar-İslamcılık

İslam’ın Evrensel Mesajını Eriten Dar-İslamcılık(…) Peygamberliğin ilk günlerinde Allah (cc) resulünü bizzat uyararak din üzerinden mal biriktirmekten men etmektedir. Bu uyarıyı dikkate alan peygamber kendisine verilmek istenen dünyalıklara tevessül etmemiş ve asla mal...

Devamı →
10. 07. 2010
K-C3-BCba-Devrimi

Küba Sosyalizminin Doğası

Havana, Ocak ayı. “Gerçekten de bunun bir sosyalist devrim olduğunu yazmak mı istiyorsun? Pekâlâ, yaz o zaman. Bizler kelimelerden korkmayız. Ama burada komünizmin mevcut olduğunu söyleyen Amerikalılara öykünüp benzer şeyler de yazma, çünkü...

Devamı →
09. 07. 2010
İnsanı Allah’la Bombalamak

İnsanı Allah’la Bombalamak

Hükmullahizm İlk makale Allah’tan söz açmanın asıl hedefinin insana dair konuşmak olduğu gerçeği idi. İkinci makale, Kur’an’ı Kerim’den yola çıkıp Kur’an’cılık yaparak oyalanmanın tahlili üzerine, üçüncü makale ise eşitlik ve adalet söylemlerine komünistlik-solculuk...

Devamı →
04. 07. 2010
fadlallah

Seyyid Hüseyin Fadlullah

İlim ve Mücadele Dolu Bir HayatSeyyid Hüseyin Fadlullah 1354/1935’te Necef’te doğdu. Babası Ayetullah Abdurrauf Fadlullah, Necef’e ilim yolunda hicret etmişti. Çocukluğu Necef’in en büyük ilim havzasında geçti. Dokuz yaşındayken babasının dizlerinde başladığı ilim...

Devamı →
04. 07. 2010
Castro ve Helen Thomas

Castro ve Helen Thomas

Castro da Helen Thomas da HaklıTel Aviv’den Los Angeles’a tüm siyonistler bugünlerde iki hedefe karşı birlik olmuş durumdalar. İlki siyonizmle ilgili fikrini altmış yıl önce netleştirmiş, seksen dört yaşındaki Fidel Castro, diğeri ise...

Devamı →
02. 07. 2010
Mao

Liberalizmle Mücadele

Biz aktif ideolojik mücadeleden yanayız, çünkü bu mücadele, parti ve devrimci örgütler içinde verdiğimiz kavganın lehine olan birliği güvence altına alan bir silâhtır. Her komünist ve her devrimci bu silâha sarılmalıdır. Buna karşılık...

Devamı →
01. 07. 2010
Iranian-communists

İran Devrimi’nde Solun Rolü

İran devriminde solun rolü, Frederic Jameson ve Slavoj Žižek’in vak’anın “gözden kaybolan arabulucu”su dedikleri türden, karmaşık bir nitelik arz eder. İranlı marksistler zirvede oldukları dönemde milyonlara hükmederken, bir yandan da onların yaptıkları müdahalelerin...

Devamı →