25. 02. 2010
Zenc-C4-B0syan-C4-B1

Zencî İsyanı

Tahammülü zor rutubetli koşullarda güney Mezopotamya’nın tuz bataklıklarını temizleyip sadece irmik ve hurma ile beslenen, ırkî kökenleri yüzünden sürekli suiistimale uğrayan zencîler, yani doğu Afrikalı köleler, dokuzuncu yüzyıl Irak’ında yüz binleri bulan bir...

Devamı →
24. 02. 2010
Yemen-2520rebels7

Yemen Üzerinde Emperyalist Emeller

ABD ve Britanya, Yemen’in El Kaide’nin yeni faaliyet alanı hâline geldiğini ve bu örgütün askerî eylemlere hazırlandığını ilân etti. Bu uyarının ardından Britanya, tüm Yemen halkına uçuş yasağı getirdi. 1839’dan beri Süveyş Kanalı’nın...

Devamı →
20. 02. 2010
C4-B0slam-C3-96ncesi-Haritas-C4-B1

İdeoloji, Sınıf ve İslâm Devletinin Kökeni

Eleştirilen Metin: Süleyman Beşir (1978), Tevazun en-naqaid; muhadarat fi-l cahiliye ve sadr el-islam (Çelişkiler Dengesi; İslam Öncesi Dönem ve İlk Dönem İslam Üzerine Dersler), Kudüs. I Marksizmin devleti sınıf sömürüsünün idamesi ve yeniden...

Devamı →
18. 02. 2010
ihsan

Dinler ve Devrimler Istıraplar İçinde Doğar

AK Parti ikinci kez seçilmeseydi, adına ‘Müslüman sol’ mu dersiniz, size bir ara yakıştırılan ‘yeşil komünist’lik mi fark etmez, Kur’an’ın böyle ezilenlerin dilinden tefsir edilebileceği, hatta edilmesi gerektiği bugün konuşulabilir miydi? Benim 20’ye...

Devamı →
15. 02. 2010
Ey İslam Neferi

Ey İslam Neferi

Ey İslam neferiEy Hakk ve halk yolundaki seferiGözünü seveyim, dönme, bırakma bu seferiDavran, kurtar onu, yanmasın artık mustazafın ciğeriTerk et malı, evladı ve evdeki yaveriYok mu sen de hiç özveriUnuttun mu Bedir’iYoksa ölümden...

Devamı →
02. 02. 2010
Halk-C4-B1n-M-C3-BCcahitleri

Halkın Mücahitleri

Devrimcilikten İşbirlikçiliğe Halkın Mücahitleri’nin Öyküsü İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı muhalif grup ve hareketler içinde en örgütlü ve etkin olanı Halkın Mücahitleri [Mücahidin-i Halk] örgütüdür. Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip bulunan bu örgüt...

Devamı →