23. 01. 2010
hamza1

İslamî Hareketin İşçi Sınıfına Zorunlu İlgisi

Uzun bir dönemden beri toplumsal alanda yitirilen tevhidî bilinçle birlikte müslümanların zayıflayan tefekkür yetisinin, gelişen olayları ve olguları, Kur’an ışığında yorumlama gücünü gösteremediği tarihî bir gerçekliktir. Buna bağlı olarak son dönemlerde İslam toprakları...

Devamı →
17. 01. 2010
ayd-C4-B1nl-C4-B1k

Sosyalizm İçin Cidal

Türkiye’nin mazlum işçi ve köylülerine, 1. Ancak sermaye, para tahakkümünün devrilmesi ve yalnız sosyalizm inkılâbının bütün cihana yayılması, sana tam ve sağlam bir hürriyet verecektir. Sen ancak, sermayedarların, toprak sahiplerinin, paşa ve ağalarının...

Devamı →
16. 01. 2010
Mao

Marksizm ve Asya

Mao Zedung, Ho Chi Minh ve Marksizmin “Evrenselliği” Asya’da marksistler, birbirinden farklı toplumsal bağlamlara sahip olan kıtada, devrim ve sosyalist inşa sorunlarına marksizmi tatbik etme noktasında, bir dizi teorik ve pratik güçlükle karşılaştılar....

Devamı →
16. 01. 2010
Hegel

Fransa’da Hegel Rönesansı

1. Fransa’da Hegel Hegel’in II. Dünya Savaşı’nı takiben Fransız aydın cemaati içinde bir ânda ünlenmesi, bu ülkede var olan düşünce gelenekleri arasındaki bir kırılmaya işâret eder. Fransız aydınlar 1830 ve 40’larda Alman düşüncesinin...

Devamı →