23. 10. 2009
Hilal-2BOrak-2B-C3-87eki-C3-A7

İslam ve Sol

“Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Hem sizin hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı, sizin hoşlandığınız bir şey de sizin için şerli olabilir. Allah sizin bilmediklerinizi de bilir.” [Kur’an-ı Kerim, 2:216] “Müslümanlar...

Devamı →
20. 10. 2009
Filistinli-K-C3-BC-C3-A7-C3-BCk-General

İşbölümü, Disiplin ve Hiyerarşi

Herhangi bir eylem ânında sol özneler içinde ve arasında hüküm süren zihniyet dünyası, dönem itibarıyla sorgulanmayı beklemektedir. Örneğin polise taş atma noktasında ortaklaşan kadrolar, iş o taşın her atımda açtığı mevziiye dolmak ve...

Devamı →
18. 10. 2009
UT1

Garpzadegi

Devrim Öncesi ve Sonrası İran’da Hâkim Entelektüel Söylem GirişDeliliğe, hastalığa, suça ve cinselliğe ilişkin bir dizi çalışmasında müteveffa Michel Foucault, muhtelif bilimsel disiplinlerin soykütüklerine ilişkin kazılar yapar. İddiaları, söylemleri ve eylemlerine dönük eleştirel...

Devamı →
13. 10. 2009
Poale-Sion

Bakû ve Yahudiler

1. Binlerce Yahudi Emekçinin Vatana İhtiyacı Var Dağ Yahudileri Delegasyonunun Tebliği Yüzyıllardır Dağ Yahudilericemaati, kendilerini çevreleyen Müslüman nüfusla barışçıl ve dostane biçimde geçinmiş, onların konuştukları dillere ve sahip oldukları geleneklere uyum sağlamışlardır. Bunların...

Devamı →
11. 10. 2009
EPluribusUnum

Çokkültürcülük Efsanesi

Amerikan kültürel kimliği ile ilgili kitabında klasik edebiyat uzmanı O. B. Hardison, Jr. “Devrimci bayraklar üzerine neden peynir topu tarifleri konulur?” diye sorar. Burada yazar, ABD’nin resmî sembolleri ve madenî paraları üzerinde kullanılan...

Devamı →
09. 10. 2009
Bolivar

Bolivar y Ponte

14 Şubat 1858’de Engels’e yazdığı mektubunda Marx şunları söyler: “Bunun dışında Dana, Bolivar üzerine kaleme aldığım uzunca makaleye tepki gösterdi; Dana, makalenin “partizan bir üslup”la yazıldığını söyledi ve kendi hükümlerimi aktarmamı istedi. Elbette...

Devamı →
04. 10. 2009
Dr_-Ali-Shariati2

Radikalizmden Liberalizme İslâmî Sol

Ali Şeriati’nin çalışmaları tarih çalışmaları müzesine kaldırılmalıdır.(Ekber Ganci) Giriş1979 devrimi sonrası İran’daki dindar aydınlar kendilerini yeniden keşfettiler. 1979 öncesi, kökten gerçekleştirilecek bir devrimin ve şiddetli sosyo-ekonomik dönüşümlerin savunuculuğunu yapıyorlardı. Son birkaç on yıl...

Devamı →
02. 10. 2009
Kojin-Karatani

Karatani’nin Transkritik’i

Paralaks Bakış Açısı Günümüz İngilizcesinde “domuz”, çiftçilerin ilgilenmekte olduğu hayvanları, “domuz eti” ise bizim tüketmekte olduğumuz eti ifade eder. Verilen iki örnekte sınıfsal bir boyutun bulunduğu açıktır: “domuz”, imtiyazsız çiftçiler olan Saksonlardan gelen...

Devamı →