24. 09. 2009
Irakl-C4-B1-kom-C3-BCnistler

Arap Dünyasında Komünizmin Krizi

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Batı’yla kurduğu ilişkilerde yaşadığı tatminsizliğin artması ve sömürge güçlerinin çöküşüyle birlikte Arap komünist partileri, bölgedeki tüm devrimci hareket dâhilinde önde gelen bir unsur...

Devamı →
18. 09. 2009
L-25C3-25BCbnan-KP

Arap Komünizmi

Arap solu kendi özgül dinamikleri üzerinden çökmedi, çöküşü de ani ve çabuk olmadı. Bugünkü Arap nesli, Irak ve Sudan’da komünist partilerin sunî bir askerî desteğe yaslanmaksızın, büyük birer Arap partisi olabildiğini unutmuş durumdalar....

Devamı →
15. 09. 2009
Muntazar-Zeydi

Ayakkabımın Hikâyesi

Bush’a ayakkabı fırlatan Muntazar Zeydi’nin serbest kaldıktan sonra yaptığı konuşma. Kerim ve bağışlayıcı olan Allah’ın adıyla. İşte ben hürüm. Ama ülkem hâlâ bir savaş tutsağıdır. Öncelikle ülkemde, İslâm dünyasında ve hür dünyada benim...

Devamı →
10. 09. 2009
Hukuk

Meşruiyet Arayışı

Etimolojik açıdan İngilizce legitimacy, Latince kökeni itibarıyla, “hukuka uygunluk” anlamına gelir. Aynı şekilde “meşruiyet” de şeriata (yani hukuka) uygunluğu ifade eder. Demek ki bir biçimde meşru olduğunu önkabul eden her özne, belli bir...

Devamı →
09. 09. 2009
JOINT

Joint’in Tüyleri Yolundu

Babil nehirlerinin, özellikle Hudson Nehri kıyılarında yaşayan zevat bugünlerde gözyaşı döküyor. Zira Joint’in (Amerikan Yahudileri Birleşik Dağıtım Komitesi’nin) tüyleri yolundu, o süslü insancıllık ve yardımseverlik tüylerinden arınmış bir kerkenez gibi kendisini ifşa etti....

Devamı →
09. 09. 2009
UDF-South_Africa

İşçiciliğin Hataları

İşçicilik, dünyanın farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda var olmuş bir ideolojidir. On dokuzuncu yüzyıl sonunda ve yirminci yüzyıl başlarında işçicilik, yeni uluslararası işçi hareketinin uğraşmak ve eleştirmek zorunda kaldığı yanlış yaklaşımlardan birisidir. İşçicilikle...

Devamı →
08. 09. 2009
Ekh-faust-foto

İtalya’da Otonomculuk: Üç Tema, Üç Eleştiri

Bugün geçerli olabilecek her türden marksizmin niteliksel ihtiyaçları, coşkunluk, radikal anti-stalinizm ve medyanın filtrelediği bürokratlaşmış resmî politikanın kabuğu altında gelişen moleküler isyanları görecek keskin bir çift gözdür. “Otonomcu” marksizm bu niteliklere sahip ya...

Devamı →
02. 09. 2009
Namaz

İslam Sınıflı Toplumu Reddeder

Bir söyleşi programı ve iki konuk. Kulak verelim konuşmalarına… Önce sosyalist olan konuşmacı gariplerden bahsediyor, onların sıkıntılarını ve sorunlarını dile getiriyor, çözümün sınıfsız bir toplum kurmak olduğunu söylüyor. Daha sonra kendisinin de bu...

Devamı →
02. 09. 2009
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı

Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı

Seyyid Kutub (1906-1966) ve Ali Şeriati (1933-1977), kimi mevzularda sınırlarda konumlanmış iki Müslüman aydındır. İslamî ilmin müesses kurumlarıyla kurulabilecek her türlü ilişkiden sakınan ve İslamî reformcuların iyi niyetli mesajını alabildiğine saptırdığına inandıkları devlet...

Devamı →