12. 07. 2009
Nuh-un-Gemisi

Nuh’un Gemisi

Gökkuşağı Nuh Peygamber’in ismi (Noah) İbranicede “huzurlu, sakin” anlamına geliyor. Toprağı lânetleyen, günahkâr olan insandan ve tüm kalıntılardan kurtulmak isteyen Tanrı, üzerindeki her şeyi yok etmek için bir tufan gönderir yeryüzüne. Ancak Nuh’un...

Devamı →
10. 07. 2009
C3-87at-C4-B1-Partisi

Çatı Partisi Eleştirisi

“Demokrasi, Fransız Devrimi’nden beri büyük sermayenin programıdır. Düzenin stabilizasyonu doğal eğilim, kriz istisna olduğu için tarihin birçok anında büyük sermaye, liberal demokratik bir politik program talep eder. (…) Devrimciler, demokrasiyi ve “legaliteyi istismar”...

Devamı →
09. 07. 2009
Spontan

Kendiliğindenliği Yeniden Düşünmek

Lüksemburg’u Gramsci ve Benjamin Üzerinden Yeniden Okumak Sorun Kendiliğindenliğin bilinçli kontrolle ilişkisi, uluslararası işçi hareketinin zuhur ettiği ilk günlerden beri politik örgüt meselesinin merkezini teşkil eder. Anarşistlerle marksistler arasında ve marksistlerin kendi içlerinde...

Devamı →
08. 07. 2009
Finansal-Kriz

Marksizm ve Kriz

Marksizm ve Krizden Çıkış Yolları Veya Küçük Burjuvazinin Kapitalizm Analizi R. Luksemburg, kapitalizmin varlığı veya da geleceği için belirleyici sorunu üretim aşamasından çıkartarak dolaşım aşamasına taşır. Marks ise kapitalizmin geleceğini üretim süreciyle ilgili...

Devamı →
07. 07. 2009
Stalin

Sevgili Yoldaşa

Aşağıdaki metin Stalin’in 5 Mart 1953’teki vefatı üzerine Paul Robeson tarafından kaleme alınmıştır. Nisan 1953’te New World Review’de yayınlanmış, Philip Foner’ın editörlüğünde hazırlanan Paul Robeson Speaks -Paul Robeson Konuşuyor içinde (s. 347-349.) yer...

Devamı →