16. 02. 2009
Althusser

Modernist Tarih Bilimi Olarak Yapısalcı Marksizm

Doğrusal süreklilik, evrime ve tarihsel süreçlerin ya da hedeflerin gerçekleşmesine dönük teleolojik görüşler, özerk insan failliği, birleşmiş sosyal öznellik, ayrı toplumsal yapılara ait farklılaşmamış anlayışlar, nedenselliğin doğrudan ya da indirgemeci biçimleri ve tarihsel...

Devamı →
16. 02. 2009
Filistin-Direni-C5-9Fi

Doğunun Ortası, Ortanın Doğusu

Merkezsizleşen Marksizm Kopernik, Kepler ve Galile’nin ardından, üzerinde yaşadığımız gezegenin dinî-mitik bir değeri kalmadı. Büyü bozulunca insan denilen biyolojik canlı türüne kendi içinde var olduğu tarihin merkezi olmak öğütlendi: hümanizm ile birlikte, tarihin...

Devamı →
05. 02. 2009
15-16_haziran_i-C5-9F-C3-A7i_direni-C5-9Fi_gundem

Solun Sınıfsal Politik Devrimi

“Marx’tan, bu büyük kuramcıdan, proleterlerin bu eşsiz yol göstericisinden, devrime inançla bağlanmayı, işçi sınıfını yakın devrimci çıkarlarını sonuna dek savunmaya çağırma sanatını ve devrim geçici yenilgilere uğradıkça pısırıkça yakınmalara yer vermeyen karakter sağlamlığını...

Devamı →
05. 02. 2009
Sovyet

Sosyalizm İçin Devrim Ocakları

1 SSCB ve Berlin Duvarı sonrası solun genel yönelimi tarihsel birikimin analizine endeksli olarak biçimlendi. Burada aslî vurgu sosyalizmin kökenine ilişkin tespitlerdi. Dünyada ve Türkiye’de sosyalist sol, sosyalizmin temel dayanak noktalarını ya yeniden...

Devamı →
01. 02. 2009
Baku-Marx-Heykeli-A-C3-A7-C4-B1l-C4-B1-C5-9F-C4-B1

Doğu Halkları Kurultayı

Bir marksist için tarihin sınıf mücadelelerinin tarihi olduğunu bilmek yeterli değildir. Mesele tam da bu önbilgiyle birlikte başlar. Her marksist, kendi sınırlı politik gerçekliğinde Marx’ın devrimci teorik ve pratik hattını işletmeli ve bu...

Devamı →
01. 02. 2009
Ayd-C4-B1nl-C4-B1k

TP ve PDA

Her şey zıddı ile kaimdir. Bu söz üzerinden diyalektik terennümlerde bulunmak mümkün. Ama bu söz, çoğunlukla belli bir doğrultuda ilerleyenlere diğer tarafı hatırlatmak babında kullanılır. İslâmcılar, hayata bağlı olana ölümü hatırlatırlar, zengine fakirliğin...

Devamı →