18. 10. 2008
Halk-C4-B1n-Fedaileri

Halkın Fedaileri

İran Halkın Fedaileri Örgütü (Çoğunluk), Sazman Fedaiyan Halq Iran (Ekseriyet) İran’ın en büyük sosyalist partisidir ve İran’daki İslâmî rejimi yıkma amacını güder. Tarihî kökeni 1904’te kurulmuş olan sosyal-demokrat Himmet grubuna kadar gider. Genel...

Devamı →
13. 10. 2008
ba-C5-9F-C3-B6rt-C3-BCs-C3-BC

Amerikan Çarşafı Kemalizmi Nasıl Örter?

Pozitif bilimler inceleme nesnelerine erekselcilikten ve işlevselcilikten uzak bakarlar. Bu durumda örneğin ”masa”nın ne olduğunu anlatmak, tanımını yapmak için kullanılacak yol, onun dört ayak üzerinde duran bir satıhtan mürekkep olduğunu söylemektir. Masa ”masa”dır....

Devamı →
07. 10. 2008
Paris-Kom-C3-BCn-C3-BC

Komününüz Kurulmuştur

29 Mart 1871 Yurttaşlar, Komününüz kurulmuştur. 26 Mart tarihli oylama muzaffer devrimi tasdiklemiştir. Tüm korkaklığı ile saldıran iktidar boğazınıza sarılmış durumdaydı. O meşru savunmanızda size bir kral musallat ederek sizin onurunuzu kıran hükümeti...

Devamı →
07. 10. 2008
C4-B0brahim-Kaypakkaya

Kaypakkaya’nın Kemalizm Eleştirisi

1. Kemalist devrim, Türk ticaret burjuvazisinin, toprak ağalarının, tefecilerin, az miktardaki sanayi burjuvazisinin, bunların üst kesiminin bir devrimidir. Yani devrimin önderleri, Türk komprador büyük burjuvazisi ve toprak ağaları sınıfıdır. Devrimde, millî karakterdeki orta...

Devamı →
06. 10. 2008
jazani

Bican Cezeni

İran Devrimi’nin Mahir Çayan‘ı Eğer kendisi adanmışlığın ve direnişin yanan meşalesi ve sembolü değilse, öncü, devrim davası için kitleleri örgütleyemez. Bican Cezeni Bican Cezeni, 1938’de, Tahran’da dünyaya gelir. Babası Hüseyin Cezeni ve annesi...

Devamı →
05. 10. 2008
Mahir-C3-87ayan

Mahir Çayan’ın Diyalektik Devrimciliği

I “Burjuvazi” sözcüğü, kaleyle çevrili şehir anlamındaki Latince “burgus” sözcüğünden geliyor. Arapçadaki “burc” da kaleyi ifade ediyor. Bu yönüyle burjuvazi şehirde yerleşik olup, köylüyle (serfle) toprak ağalığı ve aristokrasi arasındaki sınıfa, yani kısacası...

Devamı →
04. 10. 2008
S-25C3-25B6m-25C3-25BCr-25C3-25BC

Sınıfın ABC’si

Birçok Amerikalı saf anlamda birer birey olduklarını düşünmedikleri noktada, kendilerini “orta sınıf”ın birer parçası addederler. Onlara göre bunun kanıtı, bir ya da iki arabaya sahip olmak, ipotekli ev almak, seyahate çıkmak, DVD ya...

Devamı →
02. 10. 2008
Leninizm

Devrimci Mücadele Partili Mücadeledir

Marksist tahlil somutun tahlilidir. Mahir Çayan İnsan tarihin öznesidir; o dönüşme ve dönüştürme yetisine sahiptir. Toplumu ve dünyayı değiştirme çabası bulunduğumuz sınıfsal yapıya göre değişmektedir. Ancak her toplumsal sınıfın kendisine âit bir iktidar...

Devamı →
01. 10. 2008
15-16-Haziran

15–16 Haziran’a Doğru İşçi Sınıfı ve Marksizm

Lenin, Mart 1919’da “Yahudi Karşıtı Pogromlar” isimli bir makale kaleme alır. Burada Yahudi düşmanlığının sınıfı böleceğinden söz eder. Benzer bir tavrı Yahudi Bund’unun partiden ayrıldığı dönemde de gösterir. Onları partiye geri çağırır ve...

Devamı →