13. 09. 2008
Mustafa-2BKemal

De-kemalizasyon

“Amerikan emperyalizmine karşı en sert bir şekilde mücadele verirken bunu Kemalist devrimciler olarak değil, proleter devrimciler olarak yapmaktayız. Halkımızın kurtuluşunu bir küçük burjuva yurtseveri olarak değil, proleter devrimcileri olarak savunuyoruz.” [Mahir Çayan] “Yahu...

Devamı →
03. 09. 2008
Marksizm-Leninizm

Marksizmin Kanı ve Teri

Bir Kavuklu-Pişekâr Atışmasının Eleştirisi Sempozyum, “birlikte içmek” anlamına gelen sympinein sözcüğünden türer. Eski Grek’te aristokratların düzenlediği ziyafetlerde felsefe, politika ya da şiirle ilgili belli bir konu hakkında yapılan tartışma toplantılarına verilen addır. Elde...

Devamı →
02. 09. 2008
Karl-Marx-Feylesof-Ayd-C4-B1n

Devlet ve Demokrasi Arasında Sol

“Zaten bütün program (Gotha Programı), bütün demokratik lafazanlığına rağmen, bir uçtan bir uca Lassalle’cılar mezhebinin devlete kölece inanma mikrobuna bulaşmıştır, ya da, bundan daha iyi bir şey olmayan, demokrasi mucizesine inançla doludur; daha...

Devamı →
01. 09. 2008
capitalism-is-crisis

Kapitalizm ve Krizler

Yunanca “krisis” kelimesinden doğan kriz kavramı, beklenmedik bir ânda ortaya çıkan kötüye gidişi ifade eder. Ekonomik buhran, bunalım diye de adlandırılan ekonomik kriz, makro düzeyde devleti, mikro düzeyde de firmaları etkiler. Kısaca tanımlamasını...

Devamı →