30. 08. 2008
H-C3-BCcre

Hücreleri Parçalamak

Doğal, nesnel, maddî ilişkilerin seyri, insanları iç ve dış ayrımı yapmaya mecbur eder. Belli bir bütün’e ait olma, içeride oluş, düşman olarak tasavvur edilen neyse onun sınırlarına tâbidir. İnsanların verili, bütünlüklü ilişkilerinin parçalanmaya...

Devamı →
29. 08. 2008
Che-Guevara

Ortadoğu’da Devrimci Politika

Ortadoğu’da genel siyaset farklı bir zemine ve eksene sahip olmaya başlamıştır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, bu yeni dönemin zorlamasıyla, yeni ve farklı gelişmeler yaşanacaktır. Çin ve Kuzey Afrika arasında çizilecek bir yay etrafında...

Devamı →
28. 08. 2008
Halk-C4-B0-C5-9Ftirakiyyun

Halk İştirakiyun

HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI’NIN 12 EYLÜL 1922’DE YASAKLANMASINI PROTESTO METNİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne, Burjuva efendiler, Bugünlerde Avrupa emperyalizmine karşı bir zafer kazandıran, Türkiye’nin işçileri ve fakir köylüleridir. Sizi bugüne kadar ekmeksizlikten, parasızlıktan,...

Devamı →
04. 08. 2008
mariategui

José Carlos Mariátegui

Az ya da çok, diyalektikten haberdar olan birçok solcu aydın, bu diyalektik denilen olgunun kendilerini pek fazla bağlamadığını düşünüyorlar. Kendilerinin de aşılabileceklerini, inkâr edilebileceklerini ya da çürütülebileceklerini düşünmüyorlar. “Yaşamın kendi hareketi” olarak formüle...

Devamı →
04. 08. 2008
C3-9Ctopya

Ütopyadan Bilime, Bilimden Eyleme

“Ütopyadan bilime, bilimden eyleme geçiş. Yönetici bir sınıfın (yani bir Devlet’in) kurulması bir dünya görüşünün yaratılması demektir. Ya peki ‘Alman proletaryası klasik Alman felsefesinin mirasçısıdır’ formülünü nasıl anlamalı? Marx, Devleti ele almaya aday...

Devamı →